Nysa dla ciekawych: kościół św. Piotra i św. Pawła

Nysa może oczarować nas wieloma cennymi zabytkami sztuki sakralnej, w gronie których barokowy kościół św. Piotra i św. Pawła zajmuje bardzo ważne miejsce. Dlaczego w czasie wycieczki po „Śląskim Rzymie” warto tej budowli poświęcić nieco więcej uwagi?

Kościół w Nysie

Powodów, dla których warto zwiedzić kościół św. Piotra i św. Pawła jest sporo. Przede wszystkim budowla ta uznawana jest za najciekawszy przykład stylu barokowego na terenie Nysy, po drugie – może się on pochwalić bardzo ciekawą historią.

Jego powstanie związane jest z działalnością bożogrobców, którzy w Nysie pojawili się już w okresie średniowiecza. Ponieważ poprzedni kościół bożogrobców został przekazany jezuitom, w początkach XVIII wieku zbudowali ono w Nysie nowy zespół klasztorny. Do dziś jest on jednym z ciekawszych przykładów barokowej architektury na ternie województwa opolskiego, a wizyta w jego murach sprawi wiele radości każdemu miłośnikowi sztuki sakralnej.

Portal poleca – poznaj częstochowskie obiekty sakralne na haloczestochowa.pl

Zwiedzanie kościoła w Nysie

Na co warto zwrócić uwagę podczas zwiedzania tego kościoła? Na późnobarokowy wystrój wnętrza, w którym zachowały się piękne polichromie iluzjonistyczne. Ołtarz główny z 1730 roku zachwyca piękną dekoracją rzeźbiarską oraz obrazem przedstawiającym Madonnę z Dzieciątkiem, z kolei na ambonie umieszczono płaskorzeźbę, przedstawiającą powrót Syna Marnotrawnego. Ciekawie prezentuje się tu również cykl obrazów, na których przedstawiono sceny z życia św. Piotra i św. Pawła. Całość prezentuje się wspaniale, a wizyta w tej świątyni może się okazać ciekawym doświadczeniem dla każdego miłośnika historii oraz sztuki sakralnej.