Jak wygadała Polska w czasach Bolesława Śmiałego i co dała nam jego koronacja?

Bolesław Śmiały był niesamowicie interesującym królem Polski, a co koronacja Bolesława Śmiałego dawała naszemu krajowi?

 • prestiż władzy, zrzucenie kontroli Niemiec
 • ucieczka króla na Węgry i jego śmierć
 • brat Władysław Herman przejmuje władzę
 • odesłanie korony Niemcom
 • uzyskanie zwierzchności Niemiec
 • biskup ogłoszony w XIII w. Świętym oraz uznany patronem Polski Sukcesy
 • Koronował się w Gnieźnie na króla w 1076 r.
 • Sojusznikiem Polski stała się Ruś i Węgry
 • Przestał płacić Czechom daninę ze Śląska
 • Rozwinął gospodarkę, a zwłaszcza handel
 • wybił srebrną monetę jako środek wymiany
 • Przywrócenie arcybiskupstwa w Gnieźnie Porażki
 • Rosnące niezadowolenie ludności z nadmiernych powinności /nieustanne wojny/ doprowadziły do buntu
 • zabójstwo biskupa Stanisława ze Szczepanowa przyczyną ucieczki króla Bolesława z synem na Węgry Bolesław był odważny zarówno w walce jak i w dyplomacji.

Bolesław Śmiały – tego nie wiedziałeś

Ponad to od czasów Kroniki Kadłubka, który w negatywnym dla Bolesława Szczodrego świetle przedstawił jego konflikt z biskupem Stanisławem zaczęła rosnąć „czarna” legenda tego władcy. Król został oskarżony o niepohamowana pychę, okrucieństwo i śmiałość wobec biskupa krakowskiego.

I tak z czasem przydomek Szczodry zastąpił nowy Śmiały i pozostał do dziś.

 • prawdopodobne pogorszenie relacji z papiestwem
 • Bolesław Śmiały sprzeciwiał się postanowieniom bulli papieskiej z 1075 r.
 • konflikt z biskupem Stanisławem, który popierał bullę papieską oraz miał zagrozić klątwą w przypadku jeśli Bolesław nie zwróci kosztowności (chodzi o tzw. „skarby” Izajasława, które zostały mu odebrane przez Bolesława Śmiałego)
 • sprawa rycerzy, którzy poszli z Izajasławem na Kijów, po jego śmierci wrócili z opóźnieniem do kraju
 • król wydał rozkaz zabicia biskupa Stanisława (zarzut spisku)
 • bunt poddanych, który doprowadził do wygnania władcy

źródło: defence.pl – historia, wojsko, militaria