Kim był Wincenty Witos (1874-1945)?

To jedna z najbardziej znanych i zasłużonych zarazem osób w dziejach polskiego ruchu ludowego oraz postać, która w historii polskiej polityki odegrała bardzo dużą rolę. Wincenty Witos, trzykrotny premier, wieloletni przewodniczący PSL „Piast” i Stronnictwa Ludowego, to postać niezwykle interesująca.

Co warto wiedzieć o Wincentym Witosie?

Wincenty Witos urodził się w Wierzchosławicach koło Tarnowa. To tu prowadził przez wiele lat swe gospodarstwo rolne, to tu zaczęła się jego kariera polityczna. Początkowo pełnił rolę wójta wsi, z czasem awansował na posła galicyjskiego Sejmu Krajowego. Od 1913 roku Wincenty Witos stoi na czele PSL „Piast” – partii utworzonej po rozpadzie PSL. W 1920 roku po raz pierwszy został premierem. Jego działalność w Rządzie Obrony Narodowej w znacznym stopniu przyczyniła się do wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Mimo tego sukcesu wkrótce w koalicji rządowej doszło do kryzysu, przez co Witos w 1921 roku złożył dymisję. Po raz kolejny premierem został w 1923 roku – tym razem urząd ten pełnił zaledwie przez kilka miesięcy. Trzeci raz Witos premierem zostaje 10 maja 1926 roku. Jest to okres bardzo burzliwy, kojarzony głównie z przewrotem majowym, zatem rząd ten utrzymuje się zaledwie przez 4 dni.

10 września 1930 roku Witos zostaje aresztowany. W twierdzy brzeskiej spędza dwa miesiące. W 1931 roku odbywa się jego proces. Oskarżony o planowanie zamachu na władze kraju, Witos otrzymuje surowy wyrok – 1, 5 roku więzienia. Po odbyciu tej kary, Witos opuszcza na 9 lat Polskę. W czasie II wojny światowej współpracuje z Państwem Podziemnym. Po wojnie staje na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednak ten nowy rozdział w jego karierze politycznej przerywa jego śmierć.

Rola Witosa w historii Polski

Wincenty Witos w dziejach państwa polskiego odegrał wielką rolę. Jego polityczna kariera do dziś robi wrażenie. Witos, trzykrotny premier i najsłynniejszy w Polsce działacz ludowy, to postać niezwykle ciekawa, której losami z pewnością warto się zainteresować.

Więcej artykułów o politykach i polityce znajdziesz w serwisie https://www.polityka24.pl.