Najświętsze miasta świata

 

Każda religia ma swoje święte miasta, miejsca, w których z jakiegoś powodu dana religia ma szczególne znaczenie. Dziś chcielibyśmy wybrać się w małą podróż po najważniejszych świętych miastach, jakie można odwiedzić na świecie.

Święte miasta wyróżniają się między innymi tym, że mieszka w nich przywódca religijny, znajduje się tam bardzo ważna świątynia, znajduje się tam sanktuarium lub jest to miejsce narodzin ich boga.
Każda religia ma swoje święte miasta, miejsca, w których z jakiegoś powodu dana religia ma szczególne znaczenie. Dziś chcielibyśmy wybrać się w małą podróż po najważniejszych świętych miastach, jakie można odwiedzić na świecie. Czy byłeś już w którymś z nich?

Święte miasta wyróżniają się między innymi tym, że mieszka w nich przywódca religijny, znajduje się tam bardzo ważna świątynia, znajduje się tam sanktuarium lub jest to miejsce narodzin ich boga. Jasne jest, że wszystkie są ważne i mają wielkie znaczenie w swojej własnej historii.

Oto niektóre z najważniejszych świętych miast:

1. Jerozolima (Izrael)

Jest uważane za święte miasto przez wszystkie trzy główne religie: chrześcijaństwo (Jezus głosił tu kazania i został ukrzyżowany), islam (pierwsi muzułmanie spoglądali w jego stronę podczas modlitwy, zanim zaczęli modlić się w kierunku Mekki) i judaizm (król Dawid założył tu stolicę królestwa).

2. Betlejem (Izrael)

To miasto ma ogromne znaczenie dla wszystkich muzułmanów i chrześcijan, ponieważ jest miejscem narodzin Jezusa z Nazaretu, zgodnie z Ewangeliami Łukasza i Mateusza.

3. Miasto Mekka (Arabia Saudyjska)

Mekka jest centralnym miejscem dla muzułmanów, miejscem, do którego spoglądają podczas modlitwy, wielkim filarem islamu. Około 3 miliony pielgrzymów udaje się do tego miasta każdego roku podczas muzułmańskiego miesiąca du l-hijjah.

4. Santiago de Compostela (Hiszpania)

To właśnie tutaj Rzymianie znaleźli miejsce pochówku apostoła św. Jakuba i od tego momentu stało się ono ważnym miejscem pielgrzymkowym, o czym świadczy fakt, że tysiące ludzi każdego roku przemierza Camino de Santiago.

5. Watykan (Vatican)

Jest to siedziba Stolicy Apostolskiej, najwyższej instytucji rzymskiego katolicyzmu, która stoi na czele Kościoła. Przeczytaj krótki przewodnik po mieście Watykan.

6. Fátima (Portugalia)

To portugalskie miasto odwiedza co roku około pięciu milionów turystów, z czego najwięcej w dniach od 12 maja do 13 października, kiedy to zazwyczaj odbywają się piesze pielgrzymki.

7. Agra (Indie)

Założony w latach 1501-1504 przez sułtana Delhi, Sikandar Lodi, był miejscem schronienia Babur, pierwszy cesarz Mughal.

8. Lourdes (Francja)

Katolickie nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes jest takie, ponieważ według świętej Bernadetty Soubirous, Dziewica Maryja objawiła się jej w grotach Lourdes. Z tego powodu jest to jedno z najważniejszych świętych miast.

9. Lhasa (Tybet)

To miasto jest miejscem, gdzie zwykle mieszkają lamowie i gdzie znajdują się pałace Potala, Jokhang Temple i Norbulingka, wszystkie wpisane na listę światowego dziedzictwa. Buddyzm uważa go za najświętszy ośrodek w Tybecie.

10. Medyna (Arabia Saudyjska)

W tym mieście, znanym wcześniej jako Yatrib, powstała pierwsza społeczność muzułmańska. Przed nadejściem islamu istniała społeczność żydowska składająca się z dwóch plemion: Banu Qurayza i Banu Nadir.