Kościół o hazardzie i kasynach

Jako największy z nurtów chrześcijańskich katolicyzm wydaje swoje stanowiska w wielu ważnych kwestiach. Jako że do istotnych kwestii obecnych we współczesnym świecie należy także zagadnienie hazardu oraz gier w kasynie kościół katolicki zabiera także głos w tym jakże ważnym aspekcie współczesnej cywilizacji. Przyjrzyjmy się więc krótko najistotniejszym szczegółom.

Biblia wyznania katolickiego a gry losowe oraz hazard

Dla zdecydowanej większości kwestii, które w swojej nauce porusza Kościół Katolicki punktem wyjścia jest oczywiście Biblia. Kwestii hazardu i gier losowych jak się okazuje nie ma w tej świętej księdze zbyt wielu wzmianek, które wprost i jednoznacznie można by potraktować jako wyznacznik w tej kwestii. We wszystkich księgach tak Starego jak i Nowego Testamentu można de facto znaleźć nieliczne wzmianki dotyczące kwestii hazardu i gier hazardowych w kasynie. Wytrwali poszukiwacze będą w stanie znaleźć tak naprawdę tylko nieliczne fragmenty odnoszące się do tych kwestii. Na podstawie nielicznych wskazówek trudno jest wywnioskować pełne i jednoznaczne stanowisko kościoła na ten temat.

Każdy chyba kojarzy scenę z Dziejów Apostolskich kiedy to apostołowie w drodze losowania dokonali wyboru 12-go do swojego grona w miejsce Judasza, który zdradził Jezusa. Choć uczniowie uważali wynik za przejaw Woli Bożej to jednak nie zmienia to faktu, że zadziałał tu, z ludzkiego punktu widzenia, czynnik losowy. Jeszcze lepiej znana jest wzmianka z Ewangelii ze sceny ukrzyżowania, kiedy to żołnierze rzucali losy żeby zdecydować który z nich co przejmie po skazańcu. Z historycznych wzmianek wiemy, że w tamtych czasach takie praktyki były czymś normalnym.

W Starym Testamencie także znajdziemy przykłady praktyk quasi – hazardowych opierające się na oddziaływaniu czynników losowych. Pierwszy z brzegu przykład znajdziemy w Księdze Samuela gdzie czytamy o losowaniu, w którym wspólnie uczestniczyli Samuel ze swoim bratem Jonathanem. Drugi przykład pochodzi z Księgi Nehemiasza. Tutaj czytamy o tym, że ludzie mieszkający w Jerozolimie rzucali losy obstawiając w jakim mieście będzie mieszkał nowy przywódca Izraela.

Kolejny przykład to 2 Księga Królewska, w której asyryjski posłaniec Ezechiasz wykazał gotowość do postawienia w zastaw swoich 2000 koni pod to, czy okaże się, że izraelski przywódca myli się ufając Bogu. Finał był taki, że król jednak nie przyjął zakładu i oddalił ofertę.

Oficjalna nauka kościoła

Zgodnie z oficjalną nauką katolicką hazard nie zasługuje na potępienie jako niemoralna praktyka tak długo dopóki gracz kontroluje grę, swoje zachowanie podczas niej i realizuje swoją pasję bez stwarzania ryzyka narażenia innych, także swoich bliskich, rodziny i znajomych na szkodę wynikającą z jego zachowania. Tak długo więc póki nie przegrywa środków przeznaczonych na zaspokojenie elementarnych potrzeb i utrzymanie rodziny.

Nauczanie katolickie dotyczące kwestii związanych z grą w kasynie i hazardem bezpośrednio wywodzone jest z Biblii i zawartych w niej przykazań oraz prawnych przepisów. Przełożenie na tą kwestię ma tutaj bezdyskusyjnie pierwsze przykazanie z Dekalogu „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Przed chciwością ostrzega sam Jezus w Ewangelii Łukasza 12 w 15 wersecie mówiąc, że gdy człowiek posiada wszystko wówczas jego życie staje się zależne od mienia jakie posiada. W tym samym rozdziale kilka wersów dalej, w wersecie 34 pada zdanie „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Pośrednio do kwestii hazardu nawiązuje nawiązuje też dwuwers 19,23-24 z Ewangelii Mateusza, gdzie Mistrz z Nazaretu w zdecydowany przestrzega, że „łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego”. W tym miejscu znajduje się zdecydowane ostrzeżenie, że chciwość i pomnażanie dóbr materialnych stwarza balast hamujący rozwój duchowy.

List do Tymoteusza 6,9-10 jednoznacznie przestrzega przed uzależnieniem od pieniędzy i gier losowych podkreślając, że jest to pułapka zastawiana przez diabła podsycającego w danej osobie pożądanie w kierunku hazardu. Prowadzi ono w prostej linii do zatracenia w materialnym bycie i ściąga ludzi na manowce.

Co do zasady zgodnie z Biblią gry losowe oraz hazard jako taki nie są złe i grzeszne z samej natury. Potępienie należy się tylko w przypadku pełnego podporządkowania życia chęci zdobycia jak największych zysków wszelkim kosztem.

W podobnym tonie wypowiada się Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2413 mówiąc, że hazard jest akceptowalny o ile człowiek traktuje go wyłącznie jako rozrywkę, nie podporządkowuje tej swojej aktywności całego życia i nie przeznacza na niego wszystkich posiadanych środków byle tylko osiągnąć upragniony zysk. Moralnie naganny hazard staje się dopiero w momencie kiedy ta cienka linia zostanie umyślnie i świadomie, bądź nieumyślnie i nieświadomie przekroczona. Moralnie naganne są oczywiście także wszelkie próby oszukiwania w grach krupierów i współgraczy, byle tylko za wszelką cenę, osiągnąć z góry postanowiony cel w postaci wygranej.