Projekt

Informujey,瞠 uczniowie Spo貫cznej  Szko造 Podstawowej kals I-III zostan obj璚i dodatkowymi zaj璚iami w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III" wspófinansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej.

 

Priorytet: IX. Rozwój wykszta販enia i kompetencji w regionach

Dzia豉nie:  9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i  us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty

Poddzia豉nie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszeniu ró積ic w jako軼i us逝g edukacyjnych.

Za pi瘽i康ze pozyskane w projekcie zostan zakupione pomoce dydaktyczne.