Akcja "Sprzątanie świata"

Akcja "Sprzątanie Świata" (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena i żeglarza Iana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki z całych ton plastikowych śmieci, butelek a nawet wraków samochodów. W kolejnych latach akcja roztaczała coraz szersze kręgi, a w 1993 roku za sprawą mieszkającej w Australii pani Miry Stanisławskiej-Meysztowicz trafiła również do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja "Nasza Ziemia".

Nasi uczniowie dowiedzieli się co to są odpady i poznali sposoby ich utylizacji. Świetnie poradzili sobie z ich segregacją i doskonale wiedzą kto jest za nią odpowiedzialny. Wspólnie stworzyli mapę mentalną.

Młode pokolenie już wie, że sposobem na rozwiązanie problemu odpadów jest zmiana w codziennym życiu polegająca na:

1.  robieniu świadomych zakupów,

2.  unikaniu odpadów i

3.  odpowiednim nimi gospodarowaniu.

Uczniowie również zadbali o estetykę terenu wokół naszej szkoły (FOTO w galerii). Mam nadzieję, że wiedzę zdobytą w szkole zastosują w życiu codziennym.

 

 A. Ż.