SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

Sprawdzian dla Szóstoklasistów odbędzie się dnia 1 kwietnia 2015 o godz. 9.00.

Składa się z dwóch części:

- język polski i matematyka godz. 9.00

- język obcy nowożytny godz. 11.45

Sprawdzian kończy drugi etap edukacji. Jest powszechny i obowiązkowy.
Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Część 1. sprawdzianu trwa 80 minut, a część 2. - 45 minut. Poszczególne części rozdzielone są przerwą.

 

W dniu sprawdzianu należy przyjść w stroju galowym. Trzeba zabrać ze sobą legitymację szkolną, przybory geometryczne, ołówek i 2 czarno piszące długopisy.
Na sprawdzianie nie wolno używać kalkulatorów
oraz wnosić telefonów komórkowych.