Misja pracy 興obka

Nasz misj jest zapewnienie wszechstronnego i zrównowa穎nego rozwoju dziecka. Nasz program opieku鎍zo-wychowawczo-dydaktyczny daje mo磧iwo嗆 rozwoju intelektualnego i twórczego potencja逝 dziecka w pe軟ej harmonii z otaczaj帷ym go 鈍iatem.

Nasz program opiera si na czterech gównych filarach:

– nauka przez zabaw i do鈍iadczanie,

– wspomaganie w rozwoju uzdolnie,

– kszta速owanie umiej皻no軼i spo貫cznych,

– troska o zdrowie i sprawno嗆 fizyczn.

 Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie naturalnych talentów, zdolno軼i i predyspozycji. Podczas zaj耩 stosujemy ró積e metody i formy pracy aby wykorzystuj帷 naturaln ciekawo嗆 鈍iata rozbudzi w dziecku twórcze my郵enie, pami耩 i wyobra幡i. Zaj璚ia oparte s na kreatywnej zabawie.  

  J瞛yk angielski. 

Dwa razy w tygodniu prowadzone s zaj璚ia w j瞛yku angielskim. Zaj璚ia maj na celu po陰czenie istotnych elementów u豉twiaj帷ych przyswajanie j瞛yka obcego, jest to wczesne , bezstresowe os逝chiwanie si z j瞛ykiem. Dzieci poznaj proste s這wa i zwroty angielskie za pomoc rymowanek i angloj瞛ycznych piosenek. Zabawa dostarcza naszym Pociechom wielkiej rado軼i! Istotna rol spe軟iaj pomoce wizualne i dydaktyczne obrazuj帷e s這wnictwo u篡wane w piosenkach.

Zaj璚ia rytmiczne.

如iew, taniec, ruch, s逝chanie i muzykowanie – w ten sposób odwo逝jemy si do muzycznych i tanecznych uzdolnie, które drzemi w dziecku. Gównym  punktem jest rozwijanie muzycznej wyobra幡i oraz rado軼i ze wspólnego muzykowania. Podczas zaj耩 mo積a zaobserwowa, w jaki sposób dziecko spontanicznie i bez przymusu rozwija 鈍iadomo嗆 w豉snego cia豉. Taniec nadaje ruchom dziecka lekko嗆, spr篹ysto嗆, gibko嗆 i p造nno嗆. Kszta速uje poczucie rytmu, wra磧iwo嗆 muzyczn i ruchow, zaspokaja potrzeb aktywno軼i, wp造wa na kszta速owanie precyzji ruchu, wyrabia elegancj i estetyk. Oddzia逝je na rozwój psychofizyczny dziecka oraz ogóln sprawno嗆 ruchow, usprawnienie mi窷ni, rozwijanie równowagi i koordynacji.

 Zaj璚ia religii. 

To nauczanie o niewidzialnych prawdach wiary poprzez widzialne dzie這 stworzenia wokó nas. To wpajanie dzieciom nawyku postrzegania wszystkiego jako przejawów mocy, m康ro軼i i mi這軼i Bo瞠j. Uczmy nasze dzieci, jak przemienia nasze w豉sne my郵i, s這wa i czyny w prawdziwe znaki mi這軼i Boga.

Do zada 秦obka nale篡 w szczególno軼i:

1)     zapewnienie dziecku pe軟ego bezpiecze雟twa,

2)     zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbli穎nych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie wzgl璠em ka盥ego dziecka,

3)     zagwarantowanie dziecku w豉軼iwej opieki piel璕nacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zaj耩 zabawowych z elementami edukacji, z uwzgl璠nieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4)     prowadzenie zaj耩 opieku鎍zo-wychowawczych i edukacyjnych w豉軼iwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzgl璠niaj帷ych rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i spo貫czny dziecka,

5)     wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,

6)     zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego 篡wienia dzieci z uwzgl璠nieniem indywidualnych zalece lekarskich.

W 秦obku ,,Micha趾i” uczymy przez zabaw, naszym celem jest kszta速owanie umiej皻no軼i, które pozwol dzieciom dobrze radzi sobie z wymaganiami wspó販zesnego 鈍iata. Dzieci wychowujemy na samodzielnych, otwartych, ciekawych 鈍iata, 鄉ia造ch i 鈍iadomych swoich warto軼i przysz造ch przedszkolaków. Jeste鄉y przekonani, 瞠 zdobyta wiedza i umiej皻no軼i zapewni dzieciom opuszczaj帷ym nasz 秦obek udany start przedszkolny oraz zaowocuj dobrym przygotowaniem do dalszej edukacji.