Przedszkole - kr鏒ko o nas :)

Nasze przedszkole jest placówk przyjazn, innowacyjn, przygotowuj帷 dzieci do podj璚ia nauki w szkole:

- umo磧iwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

- sprzyja akceptacji ka盥ego dziecka, przeciwdzia豉 izolacji spo貫cznej i nietolerancji,

- jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, umo磧iwia wszechstronny rozwój,

- stwarza dzieciom mo磧iwo嗆 samorealizacji, kreatywnego my郵enia, dzia豉nia i prze篡wania, uczestniczenia w ciekawych zaj璚iach, poznawania otaczaj帷ej rzeczywisto軼i z zachowaniem warto軼i uniwersalnych: dobra, pi瘯na, prawdy,

- zatrudnia kompetentn, wykwalifikowan, zaanga穎wan i odpowiedzialn kadr pedagogiczn,

- oferuje zaj璚ia dodatkowe: j瞛yk angielski, zaj璚ia matematyczne (dzieci璚a matematyka), zaj璚ia taneczne, zaj璚ia chóru, zaj璚ia karate, zaj璚ia na basenie, zaj璚ia teatralne, zaj璚ia origami, religia, zaj璚ia w bibliotece miejskiej, zaj璚ia savoir vivre, w okresie           wiosenno-letnim zabawy i gry zespo這we,

- zapewnia opiek logopedyczn i psychologiczn i pedagogiczn,

- umo磧iwia prezentacj osi庵ni耩 dzieci poprzez udzia w konkursach,

- oferuje opiek od 6:30 do 16:00,  trzy posi趾i dziennie (郾iadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) deser lub owoc do domu,  bezpieczne otoczenie,  przyjazny klimat w domowej atmosferze.

 Nasz absolwent b璠zie:

- wykazywa motywacj do uczenia si i podejmowania wysi趾u intelektualnego;

- umia wykorzysta posiadane wiadomo軼i o otaczaj帷ym 鈍iecie,

- umia my郵e w sposób logiczny i abstrakcyjny,

- tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekona,

- odporny na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

- wykazywa postaw „badacza” wobec otaczaj帷ej go rzeczywisto軼i,

- potrafi wspó責zia豉 w grupie (podporz康kowywa si poleceniom, normom, umie wspó責zia豉 z innymi),

- przestrzega zasad bezpiecze雟twa, higieny, dba這軼i o zdrowie,

 - prezentowa postaw proekologiczn.