Plan lekcji

  klasa I klasa II klasa III
  poniedziałek
1 j. angielski edukacja matematyczna edukacja muzyczna
2 edukacja matematyczna edukacja polinistyczna j. angielski
3 zajęcia komputerowe j. angielski edukacja polinistyczna
4 edukacja polinistyczna zajęcia komputerowe edukacja matematyczna
    edukacja plastyczna zajęcia ruchowe
       
  wtorek
1 edukacja matematyczna edukacja polonistyczna religia
2 edukacja polonistyczna edukacja matematyczna edukacja matematyczna
3 edukacja społeczna zajęcia ruchowe zajęcia ruchowe
4 zajęcia ruchowe religia edukacja polonistyczna
5 religia edukacja przyrodnicza edukacja przyrodnicza
6 zajęcia karate zajęcia karate zajęcia karate
       
       
  środa
1 edukacja matematyczna edukacja polonistyczna j. angielski
2 edukacja polonistyczna j. angielski edukacja polonistyczna
3 edukacja muzyczna edukacja społeczna edukacja matematyczna
4 j. angielski edukacja matematyczna edukacja polonistyczna
5 edukacja techniczna zajęcia ruchowe edukacja plastyczna
6 basen basen basen
       
       
  czwartek
1 edukacja matematyczna religia edukacja matematyczna
2 edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna religia
3 religia edukacja matematyczna edukacja polonistyczna
4 edukacja przyrodnicza edukacja muzyczna edukacja społeczna
5 edukacja plastyczna edukacja przyrodnicza zajęcia komputerowe
       
       
  piątek
1 edukacja polonistyczna edukacja matematyczna zajęcia ruchowe
2 edukacja matematyczna edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna
3 edukacja przyrodnicza edukacja polonistyczna edukacja matematyczna
4 zajęcia ruchowe edukacja techniczna edukacja techniczna