Nasz patron

Jan Pawe II - 篡ciorys

Karol Wojty豉, od 1978 r. papie Jan Pawe II, urodzi si w Wadowicach 18 maja 1920 r. Kiedy mia dziewi耩 lat zmar豉 jego matka, a trzy lata pó幡iej zmar jego starszy brat - Edmund - lekarz medycyny który zarazi si szkarlatyn od pacjenta.  Zosta wi璚 sam z ojcem, który zaj掖 si wychowaniem trzynastoletniego Karola.

W 1930 r. Wojty豉 rozpocz掖 nauk w Pa雟twowym Gimnazjum M瘰kim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nauka w ówczesnej szkole 鈔edniej trwa豉 osiem lat. Ju wówczas Karol Wojty豉 da si pozna jako 鈍ietny aktor, bior帷 udzia w sztukach teatralnych wystawianych przez szkolny teatr. Rozwija swoje umiej皻no軼i tak瞠 w pracach kó貫k naukowych, dzia豉j帷ych na terenie szko造. W wadowickim gimnazjum spotka katechet, ks. Kazimierza Figlewicza, który wywar ogromny wp造w na religijno嗆 przysz貫go papie瘸. Jak sam pó幡iej wspomina to dzi瘯i niemu zbli篡 si do parafii, zosta ministrantem, organizuj帷 tak瞠 ministranckie kó趾o. Wojty豉 nale瘸 do Sodalicji Maria雟kiej i Stowarzyszenia M這dzie篡 Katolickiej. W 1938 roku zda egzamin dojrza這嗆 z bardzo dobrymi wynikami i rozpocz掖 studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello雟kiego. Zmieni tak瞠 miejsce zamieszkania, bowiem w roku rozpocz璚ia studiów przeprowadzili si wraz z ojcem do Krakowa. Zamieszkali na ul. Tynieckiej (D瑿niki) u rodziny Kaczorowskich. Wyk豉dowcami Karola Wojty造 byli znani polscy naukowcy, m. in.: Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr – Sp豉wi雟ki, Kazimierz Nitsch i Stanis豉w Pigo. Wojty豉 ucz瘰zcza na 36 godzin zaj耩 tygodniowo, ale to nie przeszkadza這 mu podj望 w tym okresie pierwszych prób pisarskich. Powsta造 wówczas Ballady beskidzkie, oraz zadedykowany matce Psa速erz Dawidów, znany tak瞠 pod nazw Renesansowy Psa速erz.

1 wrze郾ia 1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowa造 Polsk. Rozpocz窸a si II wojna 鈍iatowa. Wybuch wojny utrudnia kontynuacj studiów, tym bardziej 瞠 uczelnie wy窺ze zosta造 przez okupanta zamkni皻e. W tej sytuacji Karol Wojty豉, by nie zosta wcielony do wojska, albo wys豉ny na roboty, musia sobie znale潭 prac. Zatrudni si w zak豉dach chemicznych Solvay, a pó幡iej w kamienio這mie na Zakrzówku.  Na Uniwersytecie Jagiello雟kim rozpocz窸o si tajne nauczanie. S逝chaczem tajnych kompletów by tak瞠 Karol Wojty豉. Na pocz徠ku lat czterdziestych, po 鄉ierci ojca, zwi您a si z Teatrem Rapsodycznym. Wzi掖 udzia w kilku przedstawieniach, m. in. w Kawalerze ksi篹ycowym Mariana Nie篡雟kiego. Sztuka cieszy豉 si ogromnym powodzeniem w ca造m Krakowie.

II wojna 鈍iatowa dostarczy豉 m這demu wra磧iwemu aktorowi i poecie wielu bolesnych prze篡. Obserwuj帷 trudn sytuacj wojenn, postanowi nie嗆 pomoc i pocieszenie ludziom, zostaj帷 ksi璠zem. W 1942 roku wst徙i do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ówczesnym krakowskim arcybiskupem, a jednocze郾ie i przywódc duchowym Polaków walcz帷ych z niemieck i radzieck okupacj pod nieobecno嗆 prymasa Augusta Hlonda, by ks. Adam Sapieha. Zaj掖 si on m這dym Karolem Wojty陰, widz帷 w nim dobrze zapowiadaj帷ego si duchownego. 1 listopada 1946 r. w豉郾ie z jego r彗 Wojty豉 przyj掖 kap豉雟kie 鈍i璚enia. Wyjecha pó幡iej na studia teologiczne do Rzymu, po czym po dwóch latach wróci do kraju. Zosta wikarym w Niegowici i potem w parafii 安. Floriana w Krakowie. To w豉郾ie podczas pracy w tej parafii, zacz掖 si anga穎wa w ruch duszpasterstwa akademickiego. Ze swoimi studentami organizowa w璠rówki w góry, przekazuj帷 im w czasie tych wypraw prawdy wiary, nauk Ko軼io豉, zach璚aj帷 do 篡cia zgodnie z ni. Rozwija swoje talenty pisarskie, ale tak瞠 i naukowe, bowiem rozpocz掖 wyk豉da na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (tu ponad 20 lat kierowa Katedr Etyki).

W 1958 r. zosta biskupem. W latach 1963 – 1965 obradowa II Sobór Watyka雟ki. Aktywny udzia  w jego pracach wzi掖 biskup Karol Wojty豉. Wniós ogromny wk豉d w powstanie wielu dokumentów soborowych. W 1963 r. zosta metropolit krakowskim, cztery lata pó幡iej kardyna貫m. W pa寮zierniku 1978 r., po 鄉ierci papie瘸 Jana Paw豉 I, wyjecha do Rzymu na jego pogrzeb i maj帷e si odby konklawe. Wyniku wyboru kardynaów nikt nie móg przewidzie.

16 pa寮ziernika 1978 r. nad dachem Kaplicy Syksty雟kiej pojawi si bia造 dym, znak 瞠 zosta wybrany nowy papie. Z balkonu Bazyliki rozleg造 si s這wa: Habemus papam! Kardyna這wie wybrali na nast瘼c 安i皻ego Piotra, Polaka Karola Wojty喚, który przyj掖 imi Jana Paw豉 II. Swój pontyfikat zacz掖 Jan Pawe II do嗆 niekonwencjonalnie s這wami: Nie wiem czy potrafi si wyra瘸 jasno w waszym ... naszym j瞛yku w這skim, wi璚 je郵i si pomyl to mnie poprawcie. Wywo逝j帷 wielki entuzjazm t逝mów zgromadzonych przez Bazylik.

Jan Pawe II by pierwszym papie瞠m S這wianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie by W這chem. Jego pontyfikat by jednym z najd逝窺zych w historii, a trwa 27 lat.

Jan Pawe II zmar 2 kwietnia 2005 r. W czasie swojego pontyfikatu odby 102 pielgrzymki (w tym 7 oficjalnych i 1 nieoficjaln do Polski), spotyka si w najwy窺zymi ówczesnymi g這wami pa雟tw 鈍iata. Wyda 13 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 37 listów apostolskich, ale tak瞠 Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego. Og這si b這gos豉wionymi 1267 osób, a ponad 450 kanonizowa.

 
Mi這嗆 mi wszystko wyja郾i豉,
Mi這嗆 wszystko rozwi您a豉 –
dlatego uwielbiam Mi這嗆,
gdziekolwiek by przebywa豉…

Jan Pawe II
z tomiku Renesansowy psa速erz